2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Şәki Aqro İndastris MMC

Ünvan

AZ5528, Azәrbaycan Respublikası, Şәki rayonu, Orta Zәyzid kәndi
,

bizə yazın

tel : (+994 44) 277 00 60
e-mail : [email protected]
veb : www.shakiagro.com

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
Şәki Aqro İndastris” MMC 24 aprel 2006-cı ildә
“Pәrvanә” MMC, “Erelaqro” MMC, “S+S qrup”
MMC tәrәfindәn tәsis edilmişdir.
İstehsal etdiyi mәhsullar:
Süd.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
İstehsal olunan mәhsullara Standartlaşdırma,
Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı alınmışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Şәki Aqro İndastris” MMC-dә süd Hollandiya istehsalı olan avadanlıqlar vasitәsilә sağılır
vә emal olunur.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Şәki Aqro İndastris” MMC-dә 96 nәfәr işçi çalışır.