2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
İnter-Pak

Ünvan

Azәrbaycan Respublikası, Gәncә şәhәri, 2-ci Sәnaye Qovşağı 1
Gəncə, Azərbaycan

bizə yazın

tel : (+994 22) 254 13 53
e-mail : [email protected]
veb :

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
“İnter-Pak” MMC 3 oktyabr 2001-ci ildә tәhsis olunmuşdur.
İstehsal etdiyi mәhsullar:
Mürәbbәlәr, şirәlәr, kompotlar
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Rusiya, Ukrayna standartlaşdırma, metrologiya vә patent
üzrә dövlәt komitәlәrindәn uyğunluq sertifikatı almışdır
Müәssisәnin avadanlıqları:
“İnter-Pak” MMC-dә mәhsullar Rusiya vә Türkiyә istehsalı
olan avadanlıqlar vasitәsi ilә emal olunur
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:
Rusiya vә Ukraynaya ixrac olunur.
İşçilәrin sayı:
“İnter-Pak” MMC-dә 34 işçi çalışır.